Thiết kế website di động (mobile web) là gì?

Thiết kế website di động là phát triển một website có thể hiển thị và truy cập tốt trên các thiết bị di động. Thông thường một website được thiết kế để hiển thị tốt trên máy tính để bàn với màn hình lớn nên việc truy cập trên các thiết bị di động có màn hình nhỏ hơn và không dùng chuột sẽ gặp khó khăn do font chữ hiển thị nhỏ và điểu khiển không chính xác (nhất là trên các smartphone). Thiết kế website di động giải quyết được các vấn đề trên và đem lại trải nghiệm tối ưu đối với mọi người dùng.

Thiết kế website đáp ứng di động (Responsive Web Design) là gì?

Thiết kế website đáp ứng di động là một xu hướng thiết kế hiện đại trong năm 2013. Bằng việc áp dụng các kỹ thuật CSS, HTML, lập trình viên có thể làm cho website tự nhận biết trình duyệt cũng như độ phân giải màn hình của người xem và tự điều chỉnh bố cục website để hiển thị tốt nhất trên độ phân giải đó.